„Wracam do pracy z Mi Mundo”

Przedstawiamy naszą ofertę dla maluszków do 3 lat! Dla wszystkich bezrobotnych mam lub będących na urlopach macierzyńskim bądź wychowawczym pełne stale czesne jedynie 100 zł wraz z zajęciami pozalekcyjnymi. Oferta realizowana jest ramach projektu Unii Europejskiej „Wracam do pracy z Mi