Witaj na stronie naszego dwujęzycznego przedszkola Mi Mundo

Nauka

Wychowanie

Zabawa

Dlaczego My ?

Jako przedszkole lingwistyczne umożliwiamy dzieciom poznawanie języka hiszpańskiego i angielskiego.

Język hiszpański towarzyszy dzieciom codziennie – podczas bloków hiszpańskojęzycznych obejmujących naukę hiszpańskiego oraz zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, słuchanie bajek, naukę liczenia i logicznego myślenia a także podczas codziennych sytuacji
przedszkolnych: posiłków i zabaw w ogrodzie.
Język hiszpański nie jest więc dodatkową lekcją – dzieci w naszym przedszkolu uczą się nowych treści objętych podstawą programową równocześnie w dwóch językach. Podczas zajęć z języka hiszpańskiego lektorzy korzystają z renomowanej metody nauczania „Colorin Colorado”.

Drugim językiem obcym prowadzonym w naszym przedszkolu jest język angielski. Podczas zajęć z języka angielskiego korzystamy z wyjątkowego programu Genki English, stworzonego przez brytyjczyka Richarda Grahama, który od wielu lat zajmuje się nauką języka angielskiego. Nauczanie języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywa się w formie zabaw, z wykorzystaniem piosenek, historyjek oraz gier interaktywnych, które stymulują proste wypowiedzi oraz uruchamiają zdolności naśladowcze dzieci. Dodatkowo podczas wprowadzania słownictwa korzystamy z różnych pomocy dydaktycznych, gadżetów oraz gier zręcznościowych lub planszowych. Dzięki czemu dzieci przyswajają słownictwo i zdania w sposób naturalny.

NASZE WNĘTRZE

Dwujęzyczne Przedszkole „Mi Mundo” zajmuje jeden z domów na osiedlu Smulsko, który został specjalnie zaprojektowany i przekształcony dla potrzeb przedszkola, spełniając wszelkie wymogi architektoniczne, sanitarne oraz p.poż. obowiązujące w Unii Europejskiej.
Przedszkole posiada własny plac zabaw.

Przedszkole niepubliczne Mi Mundo jest przedszkolem dwujęzycznym.

Zajęcia są prowadzone jednocześnie w języku polskim i hiszpańskim.

Jako zajęcia dodatkowy prowadzimy naukę języka angielskiego, co zapewnia im dobre podstawy przy jednoczesnej zabawie w grupie i z wychowawcą.

logo-kopia

Mi MundoMi Mundo – przedszkole prywatne oferuje wiele zajęć dydaktycznych, spotkań z ciekawymi gośćmi, wyjść oraz imprez kulturalnych, podczas których dzieci doskonale spędzają czas. Dodatkowo nasze przedszkolaki biorą udział w różnorodnych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych.
Poza tym, że realizujemy podstawę programową MEN, oferujemy również wymienione poniżej zajęcia:

• zajęcia z języka hiszpańskiego (codziennie)
• zajęcia z języka angielskiego (2 razy z tygodniu)
• gimnastyka ogólnorozwojowa,
• zajęcia logorytmiczne,
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia sensoryczne,
• zajęcia kulinarne,
• zajęcia muzyczne,
• zajęcia taneczne.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony i galerii na Facebooku. (codziennie)

Program edukacyjno-wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej. Nasi wychowankowie objęci są obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Przedszkole niepubliczne Mi Mundo to miejsce w którym Państwa dziecko będzie zdobywało nowe umiejętności i nabywało wiedzę poprzez zabawę.

Głównymi zadaniami działalności wychowawczo-dydaktycznej – naszej placówki jest:

• sprawowanie opieki nad dziećmi oraz nad ich bezpieczeństwem,

• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,

• kształtowanie postaw dziecka w relacjach z innymi ludźmi,

• doprowadzenie rozwoju psychofizycznego dziecka do poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

• pomoc rodzicom w opiece i wychowaniu dziecka,

• troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

• stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

• kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka,

• uświadamianie istnienia innych kultur, form komunikacji oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie poprzez codzienny kontakt z innym niż język ojczysty – językiem hiszpańskim, dodatkowo językiem angielskim,

• rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Ogromną szansą na wspieranie dziecięcych zainteresowań i możliwości są zajęcia dodatkowe.

zł   1000.00

Czesne

zł   500.00

Wpisowe

zł   20.00

Wyżywienie dzienne

Rodzice o Nas

Twoje dziecko w Mi Mundo

Pomagamy rodzicom w wychowaniu dziecka, odpowiadamy na pytania i jesteśmy gotowi do współpracy

Radość i zadowolenie podopiecznych jest naszym priorytetem