Mi Mundo, ul.Slalomowa 25, Smulsko Retkinia, tel. 669 033 795  mimundo@mimundo.edu.pl  
Opieka nad dzieckiem - Przedszkole Prywatne Łódź Opieka nad dzieckiem - Przedszkole Prywatne Łódź Opieka nad dzieckiem - Przedszkole Prywatne Łódź

Oferta

Każdy rodzic pragnie, by dziecko poznawało świat w przyjaznym otoczeniu, które zapewni mu dobry start w szkole. Przedszkole to fundamenty przyszłej edukacji - niepowtarzalny moment, w którym można zbudować pozytywne skojarzenia z nauką i obudzić ciekawość świata. Kameralne atmosfera sprzyja indywidualnym i bliskim relacjom wychowawców z dziećmi oraz między dziećmi. Przedszkola niepubliczne zapewniają szczególnie troskliwą i indywidualną opiekę nad dziećmi. 

Takim przedszkolem jest Mi Mundo mieszczące się na osiedlu Smulsko. Przestrzeń dla dzieci obejmuje jedną dużą, kolorową i przestronną salę dydaktyczną, jadalnie oraz łazienkę dostosowaną do wieku i wzrostu dzieci. Jest to przedszkole prywatne pod każdym względem przyjazne dzieciom. Prywatne przedszkole zostało stworzone w budynku, który specjalnie zaaranżowano na tę potrzebę. W nowoczesnym domu zrealizowane są wszystkie wymogi architektoniczne, p.poż. oraz sanitarne wymagane obecnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do dyspozycji mamy również własny ogród oraz kuchnię i szatnie dla maluchów. 

Mi Mundo to przedszkole prywatne, jednak czesne zależy od dochodu rodziców – dbamy o to, by do naszej placówki mogło uczęszczać jak najwięcej dzieci, ponieważ wiemy, że możemy wspólnie z rodzicami dać im coś wartościowego i ważnego, co będzie dla nich cenne również w późniejszym życiu. Jako prywatne przedszkole, w ramach czesnego proponujemy różnorodne i dostępne dla każdego dziecka zajęcia. Bogata oferta nie zostawia czasu na nudę, zapewnia wszechstronny rozwój dziecka i pobudza ciekawość świata. 

Przedszkole niepubliczne Mi Mundo jest przedszkolem dwujęzycznym. Zajęcia są prowadzone jednocześnie w języku polskim i hiszpańskim. Jako zajęcia dodatkowy prowadzimy naukę języka angielskiego, co zapewnia im dobre podstawy przy jednoczesnej zabawie w grupie i z wychowawcą.

Mi Mundo - przedszkole prywatne oferuje wiele zajęć dydaktycznych, spotkań z ciekawymi gośćmi, wyjść oraz imprez kulturalnych, podczas których dzieci doskonale spędzają czas. Poza tym, że realizujemy podstawę programową MEN, prowadzimy również wymienione poniżej zajęcia:

język angielski (2 razy w tygodniu),
język hiszpański,
gimnastyka ogólnorozwojowa,
gimnastyka korekcyjna,
zajęcia muzyczno-ruchowe,
rytmika,
zajęcia taneczne,
plastyka,
zabawa w teatr.

Jako przedszkole lingwistyczne umożliwiamy dzieciom poznawanie języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach edukacji kulturalnej nasze przedszkolaki uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach z muzyką - koncerty muzyczne, comiesięcznych spotkaniach ze sztuką – teatrzyki oraz spotkaniach z  gośćmi.

W Mi Mundo:

 • sprawujemy opiekę nad bezpieczeństwem dzieci
 • wspieramy indywidualny rozwój, zwracamy uwagę na szczególne cechy i umiejętności
 • kształtujemy pozytywne relacje z ludźmi i przyrodą
 • jako prywatne przedszkole najlepiej przygotowujemy do rozpoczęcia nauki w szkole
 • pomagamy rodzicom w wychowaniu dziecka, odpowiadamy na pytania i jesteśmy gotowi do współpracy
 • troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • zapewniamy warunki do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • kształtujemy umiejętność obserwacji, ułatwiamy rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka,
 • poznajemy wraz z dziećmi inne kultury oraz zajmujemy się wzbogacaniem ogólnej wiedzy o świecie poprzez codzienny kontakt z innym niż język ojczysty - językiem hiszpańskim,
 • przedszkola niepubliczne rozbudzają ciekawość poznawczą, zachęcają do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • przedszkola prywatne umożliwiają dzieciom naturalne przyswajanie języków obcych

Program

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GODZ.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:00-8:30

przychodzenie
dzieci do
przedszkola

przychodzenie
dzieci do
przedszkola

przychodzenie
dzieci do
przedszkola

przychodzenie
dzieci do
przedszkola

przychodzenie dzieci do przedszkola

8:30

śniadanie

śniadanie

śniadanie

śniadanie

śniadanie

9:00-9:30

3-latki -
podstawa programowa
4/5-latki -
język hiszpański

3-latki - 
podstawa programowa
4/5-latki - 
język hiszpański

3-latki - 
podstawa programowa
4/5-latki - 
język hiszpański

3-latki - 
podstawa programowa
4/5-latki - 
język hiszpański

3-latki - 
podstawa programowa
4/5-latki - 
język hiszpański

9:30-10:00

3-latki -
język hiszpański

4/5-latki -
podstawa programowa

3-latki - 
język hiszpański
4/5-latki - 
​podstawa programowa

3-latki - 
język hiszpański
4/5-latki - 
​podstawa programowa

3-latki - 
język hiszpański
4/5-latki - 
​podstawa programowa

3-latki - 
język hiszpański
4/5-latki - 
​podstawa programowa

10:15

witaminki

witaminki

witaminki

witaminki

witaminki

10:30-12:00

podstawa programowa, 
spacery, plac zabaw,
próby do uroczystości

podstawa programowa, 
spacery, plac zabaw, 
​próby do uroczystości

podstawa programowa, 
spacery, plac zabaw, 
​próby do uroczystości

podstawa programowa, 
spacery, plac zabaw, 
​próby do uroczystości

konie, zajęcia kulinarne

12:00-12:30

obiad

obiad

obiad

obiad

obiad

12:30-13:45

odpoczynek

odpoczynek

odpoczynek

odpoczynek

odpoczynek

14:00-14:45

zajęcia teatralne

14:00-14:30
3-latki - język angielski
4/5-latki - gimnastyka
14:30-15:00
3-latki - gimnastyka
4/5-latki - język angielski

zajęcia taneczne

13:30-15:30 basen

14:00-14:30
3-latki - język angielski
4/5-latki - gimnastyka
14:30-15:00
3-latki - gimnastyka
4/5-latki - język angielski
 

15:00

podwieczorek

podwieczorek

podwieczorek

podwieczorek

podwieczorek

16:45

II podwieczorek

II podwieczorek

II podwieczorek

II podwieczorek

II podwieczorek

15:30-18:00

dowolna działalność
zieci, zabawy
w ogródku

dowolna działalność
zieci, zabawy 
​w ogródku

dowolna działalność
zieci, zabawy 
​w ogródku

dowolna działalność
zieci, zabawy 
​w ogródku

dowolna działalność
zieci, zabawy 
​w ogródku

 

Przedszkole niepubliczne Mi Mundo to miejsce w którym Państwa dziecko będzie zdobywało nowe umiejętności i nabywało wiedzę poprzez zabawę.

Oferta edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy program edukacyjny „Razem w przedszkolu” , uzupełniany w taki sposób, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci  zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.

Ogromną szansą na wspieranie dziecięcych zainteresowań i możliwości są zajęcia dodatkowe:

Ruchowo – taneczne; rytmika i gimnastyka korekcyjna,  kompensacja wad postawy z  elementami integracji sensorycznej, poprzez gry i zabawy, mające podstawowe znaczenie w rozwoju fizycznymi umysłowym dzieci.

Umuzykalniające; śpiew, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie świata rytmu za pomocą instrumentów.

Matematyczne – dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia podczas których skupiają swoją uwagę na regularnościach i sekwencjach np. przy układaniu klocków czy nauce wierszyków.

Zajęcia logopedyczne – mające na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych i właściwego  artykułowania dźwięków, a także wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi.

Wycieczki Edukacyjne – wyjścia do teatru, kina, zoo, muzeum. Przedszkola niepubliczne, takie jak Mi Mundo, są w stanie najpełniej realizować ten obszar.

Zajęcia kulinarne – to doskonałe urozmaicenie wiadomości zdobywanych w przedszkolu. Rozwijanie praktycznych umiejętności kulinarnych, a przy tym poznawanie zasad prawidłowego odżywiania się. Jest to czas na brudzenie rączek, zapoznawania z nowymi smakami i zapachami, a także kształcenia umiejętności współpracy w grupie.

Języki obce - Dzieci w naszym przedszkolu uczą się nowych treści objętych podstawą programową równocześnie w dwóch językach- polskim i hiszpańskim. Język hiszpański nie jest więc dodatkową lekcją, towarzyszy dzieciom podczas bloków hiszpańskojęzycznych obejmujących naukę hiszpańskiego oraz zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, gimnastyczne, teatralne oraz podczas codziennych sytuacji przedszkolnych: posiłków i zabaw w ogrodzie. Przedszkola prywatne umożliwiają w ten sposób najlepszy start dzieci w szkole.

Aktualności

Cennik i zapisy

 • Czesne 580 zł
 • Wpisowe 400 zł
 • Wyżywienie dzienne 11 zł

Kontakt

 

Mi Mundo przedszkole niepubliczne
ul. Slalomowa 25, Smulsko Retkinia,
tel. 669 033 795  mimundo@mimundo.edu.pl

 

Napisz do nas