Jako przedszkole lingwistyczne umożliwiamy dzieciom poznawanie języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach edukacji kulturalnej nasze przedszkolaki uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach z muzyką – koncerty muzyczne, comiesięcznych spotkaniach ze sztuką – teatrzyki oraz spotkaniach z gośćmi.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
07:00
07:30
08:00
08:30
śniadanie
08:30
09:00
śniadanie
08:30
09:00
śniadanie
08:30
09:00
śniadanie
08:30
09:00
śniadanie
08:30
09:00
09:00
09:30
10:00
witaminki
10:15
10:15
witaminki
10:15
10:15
witaminki
10:15
10:15
witaminki
10:15
10:15
witaminki
10:15
10:15
10:30
11:00
11:30
12:00
obiad
12:00
12:00
obiad
12:00
12:30
obiad
12:00
12:30
obiad
12:00
12:30
obiad
12:00
12:30
12:30
odpoczynek
12:30
13:45
odpoczynek
12:30
13:45
odpoczynek
12:30
13:45
odpoczynek
12:30
13:45

basen
13:30
15:30

podwieczorek
15:00
15:00
odpoczynek
12:30
13:45
13:00
13:30
14:00


14:30
15:00
podwieczorek
15:00
15:00
podwieczorek
15:00
15:00
podwieczorek
15:00
15:00
podwieczorek
15:00
15:00
15:30
II podwieczorek
16:45
16:45

II podwieczorek
16:45
16:45

II podwieczorek
16:45
16:45

II podwieczorek
16:45
16:45

II podwieczorek
16:45
16:45
16:00
16:30
17:00
17:30

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

No events available!

Wycieczki Edukacyjne

Wyjścia do teatru, kina, zoo, muzeum. Przedszkola niepubliczne, takie jak Mi Mundo, są w stanie najpełniej realizować ten obszar.

Matematyczne

Dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia podczas których skupiają swoją uwagę na regularnościach i sekwencjach np. przy układaniu klocków czy nauce wierszyków.

Umuzykalniające

Śpiew, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie świata rytmu za pomocą instrumentów.

Ruchowo -taneczne

Rytmika i gimnastyka korekcyjna, kompensacja wad postawy z elementami integracji sensorycznej, poprzez gry i zabawy, mające podstawowe znaczenie w rozwoju fizycznymi umysłowym dzieci.

Zajęcia logopedyczne

Mające na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych i właściwego artykułowania dźwięków, a także wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi.

Zajęcia kulinarne

To doskonałe urozmaicenie wiadomości zdobywanych w przedszkolu. Rozwijanie praktycznych umiejętności kulinarnych, a przy tym poznawanie zasad prawidłowego odżywiania się. Jest to czas na brudzenie rączek, zapoznawania z nowymi smakami i zapachami, a także kształcenia umiejętności współpracy w grupie.

Języki obce

Dzieci w naszym przedszkolu uczą się nowych treści objętych podstawą programową równocześnie w dwóch językach- polskim i hiszpańskim. Język hiszpański nie jest więc dodatkową lekcją, towarzyszy dzieciom podczas bloków hiszpańskojęzycznych obejmujących naukę hiszpańskiego oraz zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, gimnastyczne, teatralne oraz podczas codziennych sytuacji przedszkolnych: posiłków i zabaw w ogrodzie. Przedszkola prywatne umożliwiają w ten sposób najlepszy start dzieci w szkole.