rpo

Dla wszystkich bezrobotnych mam lub będących na urlopach macierzyńskim bądź wychowawczym pełne stale czesne jedynie 100 zł wraz z zajęciami pozalekcyjnymi.
Oferta realizowana jest ramach projektu Unii Europejskiej
„Wracam do pracy z Mi Mundo” – RPLD.10.01.00-10-0006/15-00

pdf-icon-50x50

formularz zgłoszenia

pdf-icon-50x50

oświadczenie uczestnika projektu

pdf-icon-50x50

regulamin rekrutacji i uczestnictwa

pdf-icon-50x50

druk umowy z przedszkolem